Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση απορρήτου ΑΛΦΑΝΕΤ Α.Ε

Η ΑΛΦΑΝΕΤ Α.Ε αναγνωρίζει τη θεμελιώδη σημασία του απορρήτου, της ασφάλειας και της προστασίας δεδομένων για τους πελάτες και τους συνεργάτες της σε όλο τον κόσμο. Ως μια εταιρεία με παγκόσμια δραστηριότητα, επιχειρηματικές διαδικασίες, διοικητικές δομές και τεχνικά συστήματα καταβάλλουμε προσπάθειες να παρέχουμε μέτρα προστασίας σε όλες τις λειτουργίες μας και να αναπτύξουμε αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες απορρήτου και δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου σάς ενημερώνει για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου και τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε όσον αφορά τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που μπορεί να συλλέγονται από την online δραστηριότητά σας, τη χρήση συσκευών και τις πληροφορίες που παρέχονται από την ΑΛΦΑΝΕΤ για σκοπούς εύρεσης συνεργατών ή θέσης απασχόλησης. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ισχύει και για ιστότοπους, τομείς, υπηρεσίες, εφαρμογές και προϊόντα που ανήκουν στην ΑΛΦΑΝΕΤ.

Οι αρχές του ιδιωτικού απορρήτου μας

 • Νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με σύννομο τρόπο και με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων διεξάγονται: 1) με τη συγκατάθεσή σας, 2) με σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεών μας προς εσάς, 3) για τους νόμιμους σκοπούς της διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, της προώθησης της καινοτομίας και της παροχής μιας ενιαίας εμπειρίας πελάτη, ή 4) για άλλο σύννομο σκοπό.
 • Κοινοποίηση και επιλογή χρήσης δεδομένων: Ενεργούμε με διαφάνεια και σας παρέχουμε σαφείς ειδοποιήσεις και επιλογές σχετικά με τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και τους σκοπούς για τους οποίους πραγματοποιείται η συλλογή και η επεξεργασία τους. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς που δεν είναι σύμφωνοι με αυτές τις αρχές, τη Δήλωση απορρήτου μας ή συγκεκριμένες ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της ΑΛΦΑΝΕΤ.
 • Πρόσβαση δεδομένων: Σας παρέχουμε εύλογη πρόσβαση καθώς και τη δυνατότητα να ελέγξετε, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε κοινοποιήσει.
 • Ακεραιότητα δεδομένων και περιορισμός χρήσης: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται κατά τη συλλογή τους ή για πρόσθετους σκοπούς, πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Ασφάλεια δεδομένων: Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κοινολόγηση, εφαρμόζουμε αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας πληροφοριών στις δραστηριότητές μας και προσφέρουμε κορυφαία προϊόντα και λύσεις με υψηλό επίπεδο προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων.
 • Λογοδοσία για περαιτέρω διαβίβαση: Αναγνωρίζουμε την ενδεχόμενη υποχρέωση μεταβίβασης προσωπικών δεδομένων μεταξύ νομικών προσώπων της ΑΛΦΑΝΕΤ ή προς τρίτους. Τα προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο όταν οι τρίτοι αποδεχτούν τη συμβατική δέσμευση να παρέχουν ισότιμο επίπεδο προστασίας.
 • Προσφυγή, εποπτεία και επιβολή: Δεσμευόμαστε να θέσουμε τέλος σε οποιαδήποτε ανησυχία σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Συμμετέχουμε οικειοθελώς σε διάφορα διεθνή προγράμματα τήρησης ιδιωτικού απορρήτου τα οποία παρέχουν σε ιδιώτες το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, εάν θεωρήσουν ότι η ΑΛΦΑΝΕΤ δεν έχει σεβαστεί επαρκώς τα δικαιώματά τους.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα

Η ΑΛΦΑΝΕΤ συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο διαχείρισης της σχέσης σας με αυτήν και προκειμένου να σας εξυπηρετεί καλύτερα εξατομικεύοντας την εμπειρία και την αλληλεπίδρασή σας με την εταιρεία. Η ΑΛΦΑΝΕΤ μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από εσάς αναφορικά με:

Εμπειρία πελατών: Παροχή ενιαίας εμπειρίας πελάτη διατηρώντας ακριβή δεδομένα επικοινωνίας και εγγραφής, παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης πελατών, προσφορά προϊόντων, υπηρεσιών και χαρακτηριστικών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Επίσης, η ΑΛΦΑΝΕΤ χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να σας παρέχει μια προσαρμοσμένη εμπειρία, να εξατομικεύει τις υπηρεσίες της ΑΛΦΑΝΕΤ που σας παρέχει και τα δελτία επικοινωνίας που λαμβάνετε και να δημιουργεί συστάσεις βάσει της χρήσης των υπηρεσιών της ΑΛΦΑΝΕΤ.

Υποστήριξη συναλλαγών: Παροχή διευκολύνσεων για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και των παραγγελιών των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, τη διαχείριση του λογαριασμού σας, την επεξεργασία πληρωμών, τη διευθέτηση αποστολών και παραδόσεων και τη διεκπεραίωση επισκευών και επιστροφών.

Υποστήριξη και βελτίωση προϊόντων: Βελτίωση της απόδοσης και λειτουργίας των προϊόντων, των λύσεων, των υπηρεσιών και της υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης βάσει εγγύησης και των έγκαιρων ενημερώσεων λογισμικού καθώς και της παροχής ειδοποιήσεων για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της συσκευής ή της υπηρεσίας.

Δελτία επικοινωνίας: Επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες της ΑΛΦΑΝΕΤ. Παραδείγματα δελτίων επικοινωνίας μπορεί να περιλαμβάνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας, δελτία επικοινωνίας για την ολοκλήρωση υπηρεσίας ή σχετικά με θέματα εγγυήσεων, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντων για λόγους ασφαλείας.

Ασφάλεια: Διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των ιστότοπων, των προϊόντων, των λειτουργιών και των υπηρεσιών μας και αποτροπή και εντοπισμός απειλών ασφάλειας, απάτης ή άλλης εγκληματικής ή κακόβουλης δραστηριότητας που μπορεί να διακυβεύσει τις πληροφορίες σας. Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας, θα χρησιμοποιούμε εύλογα μέσα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, όπως είναι η χρήση κωδικού πρόσβασης και αναγνωριστικού χρήστη, πριν σας παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, ενδέχεται να λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, όπως βιντεοκάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, για την προστασία των φυσικών τοποθεσιών σας.

Επιχειρηματικές λειτουργίες: Διεξαγωγή συνηθισμένων επιχειρηματικών λειτουργιών, ιδίως της εύρεσης συνεργατών, της εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας, της λήψης αποφάσεων σχετικά με πιστώσεις, εάν ζητήσετε πίστωση, της διεξαγωγής έρευνας και στατιστικής ανάλυσης επιχειρηματικών δεδομένων, της υποβολής εταιρικών εκθέσεων και της εταιρικής διαχείρισης, της εκπαίδευσης προσωπικού και της διασφάλισης ποιότητας (που μπορεί να περιλαμβάνουν παρακολούθηση ή καταγραφή κλήσεων προς την υπηρεσία υποστήριξης πελατών της εταιρείας μας) και της παροχής πληροφόρησης.

Έρευνα και καινοτομία: Καινοτόμα νέα προϊόντα, λειτουργίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν εργαλεία έρευνας και ανάπτυξης και ενσωματώνουν δραστηριότητες ανάλυσης δεδομένων.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία: Συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, τους κανονισμούς, τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις κρατικών φορέων και φορέων επιβολής του νόμου σε θέματα που αφορούν την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, την προστασία μας, την προστασία των χρηστών και των πελατών μας και την επίλυση τυχόν διαφορών με πελάτες.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας ή από την οποία είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. Ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών της ΑΛΦΑΝΕΤ ή κατά τη διάρκεια συζητήσεων ή αλληλογραφίας με αντιπροσώπους της ΑΛΦΑΝΕΤ.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τη φύση της αλληλεπίδρασής σας με την εταιρεία μας ή από τις υπηρεσίες της ΑΛΦΑΝΕΤ που χρησιμοποιείτε, και μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

Α) Πληροφορίες που παρέχετε άμεσα

Δεδομένα επικοινωνίας – Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά και/ή επαγγελματικά δεδομένα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων παρόμοιων στοιχείων επικοινωνίας.

Δεδομένα πληρωμών – Συλλέγουμε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των πληρωμών και την πρόληψη απάτης, όπως αριθμούς πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης και άλλες σχετικές πληροφορίες χρέωσης.

Δεδομένα λογαριασμού – Συλλέγουμε πληροφορίες όπως τον τρόπο με τον οποίο αγοράσατε ή εγγραφήκατε στις Υπηρεσίες της ΑΛΦΑΝΕΤ, το ιστορικό συναλλαγών, χρέωσης ή υποστήριξης, τις Υπηρεσίες της ΑΛΦΑΝΕΤ που χρησιμοποιείτε και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τον λογαριασμό που δημιουργείτε.

Δεδομένα τοποθεσίας – Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας όταν ενεργοποιείτε υπηρεσίες που βασίζονται σε τοποθεσία ή όταν, κατά την εγγραφή ενός προϊόντος, επιλέγετε να παρέχετε πληροφορίες που σχετίζονται με τοποθεσία.

Δεδομένα διαπιστευτηρίων ασφάλειας– Συλλέγουμε αναγνωριστικά χρήστη, κωδικούς πρόσβασης, υποδείξεις κωδικών πρόσβασης και παρόμοιες πληροφορίες ασφάλειας που απαιτούνται για έλεγχο ταυτότητας και πρόσβαση σε λογαριασμούς της ΑΛΦΑΝΕΤ.

Δημογραφικά δεδομένα – Ενδέχεται να συλλέξουμε ή να λάβουμε από τρίτους, ορισμένα δημογραφικά δεδομένα, όπως χώρα, φύλο, ηλικία, γλώσσα προτίμησης, γενικά στοιχεία για την εκπαίδευση και την εργασιακή σας εμπειρία και γενικότερα δεδομένα σχετικά με τις θέσεις απασχόλησης που σας ενδιαφέρουν.

Προτιμήσεις – Συλλέγουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας στον βαθμό που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (τόσο όταν μας τις αποκαλύπτετε εσείς όσο και όταν τις συνάγουμε με βάση ό,τι γνωρίζουμε για εσάς) και για τον τρόπο με τον οποίο προτιμάτε να επικοινωνούμε μαζί σας.

Δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης – Είναι επίσης δυνατό να παρέχουμε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας δίνουν τη δυνατότητα να μοιράζεστε πληροφορίες με τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία ανήκετε και να αλληλεπιδράτε μαζί μας σε διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ανάλογα με τη λειτουργία, η εκ μέρους σας χρήση αυτών των λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει στη συλλογή ή την κοινολόγηση πληροφοριών που σας αφορούν. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις απορρήτου στις τοποθεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν, να χρησιμοποιηθούν και να κοινολογηθούν από αυτές τις τοποθεσίες.

Άλλες αποκλειστικές πληροφορίες ταυτοποίησης – Άλλες μοναδικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς περιλαμβάνουν ενδεικτικά τους αριθμούς σειράς προϊόντων, πληροφορίες που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε προσωπικά, online ή τηλεφωνικά ή μέσω αλληλογραφίας με τα κέντρα παροχής υπηρεσιών μας, τα τμήματα υποστήριξης ή άλλα κανάλια υποστήριξης πελατών, τις απαντήσεις σας σε έρευνες πελατών ή διαγωνισμούς ή πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε για να διευκολύνουμε την παροχή των υπηρεσιών της ΑΛΦΑΝΕΤ και να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας.

Δεν απαιτείται να κοινοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητάμε, ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην κοινοποιήσετε τις πληροφορίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ούτε θα μπορούμε να απαντήσουμε αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ερωτήματα μπορεί να έχετε.

Β) Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μας

Δεδομένα χρήσης προϊόντων – Συλλέγουμε δεδομένα χρήσης προϊόντων, όπως οι σελίδες που εκτυπώθηκαν, η λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση, το μέσο που χρησιμοποιήθηκε, η μάρκα της μελάνης ή του γραφίτη, ο τύπος του αρχείου που εκτυπώθηκε (.pdf, .jpg, κ.ο.κ.), η εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση (Word, Excel, Adobe Photoshop, κ.ά.), το μέγεθος του αρχείου, η χρονική σήμανση και η χρήση και η κατάσταση των άλλων αναλώσιμων εκτύπωσης. Δεν σαρώνουμε ή συλλέγουμε το περιεχόμενο οποιουδήποτε αρχείου ή πληροφορίας ενδέχεται να προβάλλεται μέσω εφαρμογής.

Δεδομένα συσκευής – Συλλέγουμε πληροφορίες για τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή και/ή τη συσκευή σας καθώς και για το λειτουργικό σύστημα, το μέγεθος της μνήμης, την περιοχή, τη γλώσσα, τη ζώνη ώρας, τον αριθμό μοντέλου, την ημερομηνία πρώτης χρήσης της συσκευής, την ηλικία της συσκευής, την ημερομηνία κατασκευής της, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τον κατασκευαστή του υπολογιστή, τη θύρα σύνδεσης, την κατάσταση της εγγύησης τα μοναδικά αναγνωριστικά της συσκευής, τα αναγνωριστικά διαφήμισης και πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες που διαφέρουν ανά προϊόν.

Δεδομένα εφαρμογής – Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τις εφαρμογές της ΑΛΦΑΝΕΤ όπως τοποθεσία, γλώσσα, εκδόσεις λογισμικού, επιλογές κοινοποίησης δεδομένων και λεπτομέρειες ενημέρωσης.

Δεδομένα απόδοσης – Συμβάντα, λειτουργίες και ειδοποιήσεις εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, όπως προειδοποιήσεις «Η μελάνη εξαντλείται», χρήση φωτογραφικών καρτών, φαξ, σαρώσεων, ενσωματωμένου διακομιστή web και πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες που διαφέρουν ανά προϊόν.

Δεδομένα περιήγησης ιστότοπου – Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και τη δραστηριότητά σας στους ιστότοπους της ΑΛΦΑΝΕΤ, σε εφαρμογές ή ιστότοπους που παρέχονται «με την υποστήριξη» άλλης εταιρείας για λογαριασμό μας, καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο (και τυχόν διαφημίσεις) που προβάλλετε και με το οποίο αλληλεπιδράτε, τη διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο μεταβήκατε και άλλα στοιχεία συμπεριφοράς μεταβίβασής σας μέσω συνδέσεων (όπως τις σελίδες που προβάλλετε, τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ ή τα στοιχεία που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών σας). Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες συλλέγονται με τη χρήση των εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων που διαθέτουμε, τα οποία περιλαμβάνουν τα cookies, τα προειδοποιητικά σήματα Web και τις ενσωματωμένες συνδέσεις Web.

Ανώνυμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα – Είναι δυνατόν να συλλέγουμε ανώνυμες απαντήσεις σε έρευνες και συγκεντρωτικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών της ΑΛΦΑΝΕΤ. Στο πλαίσιο των λειτουργιών μας, ενδέχεται επίσης να εφαρμόσουμε μια διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων σας ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας μέσω της χρήσης αυτών των δεδομένων με τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα.

Γ) Πληροφορίες από τρίτες πηγές

Επίσης, ενδέχεται να αποκτήσουμε δεδομένα από τρίτες πηγές που θεωρούμε αξιόπιστες. Τα εν λόγω δεδομένα είτε έχουν δημοσιοποιηθεί είτε διατίθενται με εμπορικό σκοπό. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και ορισμένα δημογραφικά δεδομένα. Για παράδειγμα, όταν αποκτάτε πρόσβαση στις εφαρμογές μας μέσω σύνδεσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα (π.χ. όταν πραγματοποιείτε σύνδεση στις εφαρμογές μας με χρήση των διαπιστευτηρίων σας στο Facebook ή σε άλλα κοινωνικά μέσα). Τα βασικά στοιχεία που αποκτάμε ενδεχομένως να εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου που έχουν οριστεί στον λογαριασμό σας σε κάθε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, εάν αγοράσετε Υπηρεσίες της ΑΛΦΑΝΕΤ από συνεργάτη της ΑΛΦΑΝΕΤ, ενδέχεται να λάβουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την αγορά σας από τον συγκεκριμένο συνεργάτη. Επίσης, κατά περίπτωση, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες από υπηρεσίες πρόληψης της απάτης ή από γραφεία οικονομικών πληροφοριών σε σχέση με αποφάσεις περί χορήγησης πίστωσης.

Επίσης, αποκτούμε μη προσωπικά δεδομένα, όπως συγκεντρωτικά ή ανωνυμοποιημένα δημογραφικά δεδομένα/δεδομένα προφίλ, από τρίτες πηγές, για παράδειγμα, εταιρείες που εξειδικεύονται στην παροχή εταιρικών δεδομένων, στατιστικής ανάλυσης και λογισμικού.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ακρίβειας των δεδομένων και της παροχής κορυφαίας εμπειρίας πελάτη μέσω της παροχής καλύτερων εξατομικευμένων υπηρεσιών, περιεχομένου, μάρκετινγκ και διαφημίσεων, ενδέχεται να συσχετίζουμε ή να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές πηγές που περιγράφονται παραπάνω. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκρίνουμε τις γεωγραφικές πληροφορίες, που αποκτήθηκαν από εμπορικές πηγές, με τη διεύθυνση IP που συνέλεξαν τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων ούτως ώστε να εντοπίσουμε τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Ένας άλλος τρόπος συσχετισμού των πληροφοριών μεταξύ τους είναι μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού όπως ενός cookie ή αριθμού λογαριασμού.

Προστασία ιδιωτικού απορρήτου για τα παιδιά

Η ΑΛΦΑΝΕΤ δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες από παιδιά, όπως ορίζεται από την τοπική νομοθεσία, και οι ιστότοποι ή οι εφαρμογές της για φορητές συσκευές δεν στοχεύουν σε παιδιά.

Πώς διατηρούμε ασφαλή τα δεδομένα σας

Για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή γνωστοποίησης και την εξασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των πληροφοριών σας, λαμβάνουμε εύλογα και κατάλληλα μέτρα υλικής, τεχνικής και διοικητικής φύσης για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Η ΑΛΦΑΝΕΤ διατηρεί τα δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ή όσο επιτρέπεται από τη νομοθεσία και εφόσον τα δεδομένα εξακολουθούν να έχουν νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό.

Κατά τη συλλογή, διαβίβαση ή αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών, όπως είναι τα οικονομικά στοιχεία, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες πρόσθετης ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση.

Πώς κοινοποιούμε τα δεδομένα

Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο ως εξής:

Εταιρικές συναλλαγές: Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις στις οποίες, είτε για στρατηγικούς είτε για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, η ΑΛΦΑΝΕΤ θα αποφασίσει να πωλήσει, αγοράσει, συγχωνεύσει ή αναδιοργανώσει τις επιχειρήσεις της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να αποκαλύψουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε υποψήφιους ή πραγματικούς αγοραστές ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από πωλητές. Πρακτική μας σε αυτού του είδους τις συναλλαγές είναι να επιδιώξουμε την κατάλληλη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία: Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν πιστεύουμε, καλή τη πίστει ότι έχουμε υποχρέωση: (i) να απαντήσουμε σε δεόντως εξουσιοδοτημένα αιτήματα για πληροφορίες από αστυνομικές, ρυθμιστικές, δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές, καθώς και για να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση διαφύλαξης της εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, (ii) να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, έγγραφο κλήσης ή δικαστική απόφαση, (iii) να διερευνήσουμε και να συνδράμουμε στην αποτροπή απειλών της ασφάλειας, της απάτης ή άλλης εγκληματικής ή κακόβουλης δραστηριότητας, (iv) να επιβάλλουμε/προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία της ΑΛΦΑΝΕΤ ή των θυγατρικών της, ή (v) να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την προσωπική ασφάλεια της ΑΛΦΑΝΕΤ, των εργαζομένων της και τρίτων που βρίσκονται ή χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της ΑΛΦΑΝΕΤ, όταν επιτρέπεται και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου.

Κοινοποίηση σε τρίτους: Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε: (i) γραφεία οικονομικών πληροφοριών και υπηρεσίες προστασίας από τις απάτες, (ii) γραφεία είσπραξης χρεών (για εκκρεμείς οφειλές προς εμάς), (iii) παρόχους ασφαλίσεων ή (iv) άλλων τρίτων, όπως συνεργάτες δικτύου, με την κατάλληλη ειδοποίηση και συγκατάθεση. Εάν επιλέξετε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα στις άλλες εταιρείες, η διαχείριση αυτών των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου αυτών των εταιρειών, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από τις πολιτικές και πρακτικές της ΑΛΦΑΝΕΤ.

Επιλογή των προτιμήσεων ιδιωτικού απορρήτου

Έχετε την επιλογή να εγγραφείτε ως συνδρομητής για να λαμβάνετε δελτία επικοινωνίας από εμάς σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες της ΑΛΦΑΝΕΤ. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου από την ΑΛΦΑΝΕΤ καθώς και τον τρόπο παράδοσής τους – π.χ. μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ, κινητής συσκευής ή online.

Μπορείτε να εκτελέσετε ή να αλλάξετε τις επιλογές σας σχετικά με τη λήψη είτε της συνδρομής, είτε δελτίων επικοινωνίας γενικού περιεχομένου στο σημείο συλλογής δεδομένων ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες. Αυτές οι επιλογές δεν ισχύουν για τα δελτία επικοινωνίας που έχουν πρωταρχικό σκοπό τη διαχείριση της ολοκλήρωσης των παραγγελιών, συμβολαίων, υποστήριξης, προειδοποιήσεων ασφάλειας προϊόντων, ενημερώσεων προγραμμάτων οδήγησης ή άλλων ειδοποιήσεων διαχείρισης και συναλλαγών, καθώς ο πρωταρχικός σκοπός αυτών των δελτίων επικοινωνίας δεν είναι η εμπορική προώθηση.

Δελτία επικοινωνίας μετά από εγγραφή: Στα δελτία επικοινωνίας μετά από εγγραφή περιλαμβάνονται ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώσεις λογισμικού κ.λπ., που μπορείτε να ζητήσετε ρητά ή να συναινέσετε για τη λήψη τους. Αφού ζητήσετε τέτοια δελτία επικοινωνίας, μπορείτε να επιλέξετε να μην τα λαμβάνετε πλέον χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Επιλέξτε τη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "Opt-out" (Διακοπή υπηρεσίας) ή "Unsubscribe" (Κατάργηση εγγραφής) ή ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας που αφορά την εγγραφή σας.
 • Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από μηνύματα που παραδίδονται σε φορητές συσκευές, απαντήστε στο μήνυμα με τις λέξεις "STOP" (Διακοπή) ή "END" (Λήξη).
 • Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας. Φροντίστε να αναφέρετε το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και συγκεκριμένες σχετικές πληροφορίες για τις εγγραφές ΑΛΦΑΝΕΤ που δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον.

Δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου: Τα δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου της ΑΛΦΑΝΕΤ παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και/ή υποστήριξη. Σε αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνονται πληροφορίες για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, ειδικές προσφορές, εξατομικευμένο περιεχόμενο, στοχευμένες διαφημίσεις ή προσκλήσεις για συμμετοχή σε έρευνες αγοράς ή σε αναθεωρήσεις συμμόρφωσης. Αφού ζητήσετε τέτοια δελτία επικοινωνίας, μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε αυτά τα δελτία επικοινωνίας γενικού περιεχομένου κάνοντας ένα από τα εξής:

 • Επιλέξτε τη σύνδεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "Opt-out" (Διακοπή υπηρεσίας) ή "Unsubscribe" (Κατάργηση εγγραφής) ή ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας.
 • Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από μηνύματα που παραδίδονται σε φορητές συσκευές, απαντήστε στο μήνυμα με τις λέξεις "STOP" (Διακοπή) ή "END" (Λήξη).

Αλλαγές στη δήλωση απορρήτου

Εάν τροποποιήσουμε τη Δήλωση απορρήτου, θα κοινοποιήσουμε την αναθεωρημένη δήλωση εδώ, με ενημερωμένη ημερομηνία αναθεώρησης. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη Δήλωση απορρήτου της εταιρείας, που διαφοροποιούν σημαντικά τις πρακτικές μας περί απορρήτου, ενδέχεται επίσης να σας ενημερώσουμε με άλλα μέσα, όπως π.χ. μέσω μ μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτησης σχετικής γνωστοποίησης στον εταιρικό ιστότοπο και/ή σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές. Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου πραγματοποιήθηκε τον Μάϊο του 2018.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies